Onze motivatie

Tijdens onze werkzaamheden bij een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking hebben wij ervaren dat de groep mensen die voor arbeid tussen wal en schip vallen, steeds groter wordt. Mensen die graag zo normaal mogelijk werk willen verrichten maar door hun verstandelijke beperking niet een betaalde of gesubsidieerde baan aan kunnen. Het verschil tussen dagbesteding en een betaalde baan blijkt vaak erg groot te zijn. Daarnaast is het vinden van een kleinschalige woonplek met ondersteuning op maat ook vaak lastig. Voor deze doelgroep willen wij juist graag iets betekenen en daar ligt ook onze motivatie.

Dagbesteding Zo zelfstandig mogelijk werkzaamheden uitvoeren in een omgeving die meer lijkt op een echt bedrijf dan de reguliere dagbesteding groepen; dat kan op Bûtenút.
Een belangrijk deel van de werkzaamheden op Bûtenút zijn paard gerelateerd maar er zijn ook tal van andere activiteiten mogelijk zoals tuinwerkzaamheden, onderhoudsklussen en kantinewerk. Dit maakt dat iedereen ongeacht niveau of beperking een fijne dag invulling bij ons kan krijgen en dat is ons doel!

Het uitvoeren van dergelijke activiteiten op deze groene en rustgevende locatie is iets wat wij zelf erg graag willen. Het buiten zijn, de seizoenen bewust meemaken en ruimte om je heen hebben, is wat ons een goed gevoel geeft. Dat willen we de deelnemers van Bûtenút ook graag laten ervaren.

Wonen Sinds april 2019 bieden wij ook kleinschalig wonen in Hurdegaryp. De woning betreft een voormalige huisartsenpraktijk en er zijn 7 woonplekken beschikbaar en 1 logeerplek. Het woonhuis biedt 3 woonplekken en 1 logeerplek en het praktijkgedeelte biedt 4 woonplekken.
Wonen op De Reidhin betekent een huiselijke sfeer, persoonlijke bejegening, regie over eigen leven, zeggenschap, maatwerk, betrokkenheid van het bestaande netwerk en integratie in de samenleving.
Bovenal willen wij bereiken dat mensen gezelligheid, rust en structuur ervaren op hun eigen woonplek waar de mogelijkheid is tot persoonlijke groei. We willen bewoners in staat stellen om zich te ontwikkelen in zaken als boodschappen doen, koken en overige ADL activiteiten maar we kunnen deze taken ook overnemen daar waar nodig.