Voor wie?

Wij kunnen jongeren en volwassenen met een beperking een betekenisvolle daginvulling geven waarbij ieder op zijn/haar eigen manier een bijdrage kan leveren aan de bedrijfsvoering ongeacht beperking of niveau. Of het nu gaat om mensen met gedragsproblematiek, of om mensen die behoefte hebben aan een gestructureerde daginvulling of om mensen die graag zo zelfstandig mogelijk willen werken, iedereen kan bij ons terecht voor een fijne daginvulling.
Wij willen ook graag een betekenisvolle dagbesteding bieden aan hen die het in de samenleving moeilijk hebben en, die om welke reden dan ook, niet kunnen deelnemen aan het normale arbeidsproces. Wij realiseren ons dat dit heel breed is maar de groep mensen die hieronder vallen is ook heel groot.

Door de ruime opzet van het terrein en het gevarieerde activiteitenaanbod kunnen we ook een leerplek zijn voor deelnemers die willen doorstromen naar een baan in de groensector en dierverzorging. Ook kunnen wij een oriëntatieplek zijn voor schoolverlaters met een beperking zodat men vaardigheden kan aanleren en verder ontwikkelen om er zo achter te komen welke activiteiten aansluiten bij hun wensen en mogelijkheden.

Voor mensen die vanuit een re-integratie traject weer moeten wennen aan het werken voor een baas, een structurerende daginvulling nodig hebben en moeten leren samenwerken is ons dagbestedingproject een goede werkplek.
Voor mensen die door psychische problemen niet kunnen deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt, hebben wij voldoende werkzaamheden voor het bieden van een zinvolle daginvulling. Dit geldt ook voor mensen met NAH of licht dementerende mensen.
Wij denken dat een mix van doelgroepen onderling bevruchtend kan werken voor de totale onderneming.

Op Bûtenút is het ook mogelijk zaterdagopvang en woensdagmiddagopvang of naschoolse opvang te genieten. (vanaf de leeftijd van 10 jaar)
Deze opvang staat geheel in het teken van paardrijd activiteiten en de verzorging van overige boerderijdieren.
We richten ons dan ook alleen op deelnemers met een beperking die affiniteit hebben met deze specifieke activiteiten en/of een zorgvraag hebben welke gericht is op het omgaan met dieren.
Vraag naar de mogelijkheden via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op.