Voor wie?

Wij kunnen jongeren en volwassenen met een beperking een betekenisvolle dag invulling geven waarbij ieder op zijn/haar eigen manier een bijdrage kan leveren aan de bedrijfsvoering ongeacht beperking of niveau. Of het nu gaat om mensen met gedragsproblematiek, of om mensen die behoefte hebben aan een gestructureerde dag invulling of om mensen die graag zo zelfstandig mogelijk willen werken; iedereen kan bij ons terecht voor een fijne dag invulling.
Wij willen ook graag een betekenisvolle dagbesteding bieden aan hen die het in de samenleving moeilijk hebben en, die om welke reden dan ook, niet kunnen deelnemen aan het normale arbeidsproces. Wij realiseren ons dat dit heel breed is maar de groep mensen die hieronder vallen is ook heel groot.

Door de ruime opzet van het terrein en het gevarieerde activiteitenaanbod kunnen we ook een leerplek zijn voor deelnemers die willen doorstromen naar een baan in de groensector en dierverzorging. Ook kunnen wij een oriëntatieplek zijn voor schoolverlaters met een beperking zodat men vaardigheden kan aanleren en verder ontwikkelen om er zo achter te komen welke activiteiten aansluiten bij hun wensen en mogelijkheden.

Voor mensen die een structurerende dag invulling nodig hebben en moeten leren te functioneren in een groep en om samen te werken is ons dagbesteding project een goede werkplek.
Voor mensen die door psychische problemen niet kunnen deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt, hebben wij voldoende werkzaamheden voor het bieden van een zinvolle daginvulling. Dit geldt ook voor mensen met NAH of licht dementerende mensen. Wij denken dat een mix van doelgroepen onderling bevruchtend kan werken voor de totale onderneming.
Daarnaast bieden wij ook dagopvang aan jeugdigen die niet of tijdelijk niet naar school kunnen in het project Zorg & Onderwijs.

Voor thuiszitters bieden wij trajecten aan waarbij zorg en onderwijs worden gecombineerd. We werken nauw samen met de scholen waar deze jeugdigen ingeschreven staan en richten ons op het werken aan sociaal- emotionele doelen en terugkeer naar, een vorm van, onderwijs. Hierbij richten wij ons op alle jeugdigen, normaal begaafd en met een verstandelijke beperking. Door de inzet van paarden en overige dieren is de stap om weer in beweging te komen vaak kleiner en kan er via maatwerk vervolgens bekeken worden of en hoe de stap naar onderwijs weer gemaakt kan worden.

Op Bûtenút is het ook mogelijk zaterdagopvang en woensdagmiddagopvang of naschoolse opvang te genieten. (zaterdag is er alleen begeleiding in de groep mogelijk en op de woensdagmiddag ook individueel)
De activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit paardrijden en overige paard- gerelateerde activiteiten en de verzorging van overige boerderijdieren maar er is ook ruimte voor knutselen en het doen van spelletjes.
We richten ons dan ook op jeugdigen die affiniteit hebben met deze specifieke activiteiten en/of een zorgvraag hebben welke gericht is op het omgaan met dieren.

Vraag naar de mogelijkheden via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op.