Zorgaanbod

Zorgaanbod
In veel werk- en dagbesteding projecten waar contact met de natuur een belangrijk motto vormt is het aspect veilig voelen moeilijk te realiseren. Veel mensen hebben behoefte aan geestelijke rust en ruimte en missen dan vaak het gevoel van veiligheid. Naast contact met de natuur kunnen wij ook een gevoel van veiligheid creëren omdat wij onze activiteiten in een beschermde omgeving kunnen bieden.
De begeleiding kan op verschillende zorgvragen inspelen. Of het nu gaat om het aanleren van sociale vaardigheden, vervanging van school of simpelweg een betekenisvolle en aantrekkelijke dagbesteding; het is allemaal mogelijk.

Veel mensen met een beperking hechten eraan in een echt bedrijf te werken waar ze zich ook betrokken bij voelen. Anderen hebben dit weer wat minder en zijn al blij met het beleven van alles wat er om hen heen gebeurt. Deze combinatie kunnen wij juist goed bieden.

Butenut werkt met paarden en dat biedt veel mogelijkheden voor deelnemers om zich te ontwikkelen.
De paarden zijn een middel voor vele activiteiten waarbij het paard leidend is in de structuur van de dag en in de structuur van de handelingen.
De aard van de werkzaamheden sluiten aan op de doelgroep; hun beperking en/of behoefte. Onze werkzaamheden zijn praktisch en overzichtelijk en we kunnen deze in stappen verdelen zonder dat er sprake is van tijdsdruk. Daarbij zijn er naast de fysiek wat zwaardere werkzaamheden ook voldoende lichtere, en daardoor dus geschiktere, werkzaamheden.

Het activiteitenaanbod:

Paard gerelateerde activiteiten:
Borstelen, voeren, binnen- en buitenzetten, hoeven krabben en longeren (trainen) en overige verzorging.
Assisteren bij de paard- en huifbed lessen die op Bûtenút plaatsvinden.
Paarden rijklaar maken voor de lessen (hoofdstel in doen, opzadelen etc.)
Maar ook paardrijden, mennen en huifbed-rijden.

Tuinwerkzaamheden:
Werkzaamheden welke voortkomen uit het onderhoud van het terrein zoals grasmaaien, snoeien,
onkruid wieden, werken met de bosmaaier.

Dierverzorging:
Schoonmaken van de dierverblijven en de paardenboxen, voederen van de dieren en overige verzorging.

Huishoudelijke werkzaamheden:
Schoonhouden van kantine en keuken, koffie tafel klaarzetten en afwassen.

Overig:
Verpakken van diervoeders voor de plaatselijke dierenspeciaalzaak.
Onderhoudsklussen,
Schoonspuiten van de menwagens van de naastgelegen ruitervereniging.
Invetten van leertjes riemen en zadels.
Werken met de tractor; de rijbak en de paddocks slepen (vlak maken)

Wonen
Sinds april 2019 bieden wij ook kleinschalig wonen in Hurdegaryp. De woning betreft een voormalige huisartsenpraktijk en er zijn 7 woonplekken beschikbaar en 1 logeerplek. Het woonhuis biedt 3 woonplekken en 1 logeerplek en het praktijkgedeelte biedt 4 woonplekken.
Wonen op De Reidhin betekent een huiselijke sfeer, persoonlijke bejegening, regie over eigen leven, zeggenschap, maatwerk, betrokkenheid van het bestaande netwerk en integratie in de samenleving.
Bovenal willen wij bereiken dat mensen gezelligheid, rust en structuur ervaren op hun eigen woonplek waar de mogelijkheid is tot persoonlijke groei. We willen bewoners in staat stellen om zich te ontwikkelen in zaken als boodschappen doen, koken en overige ADL activiteiten maar we kunnen deze taken ook overnemen daar waar nodig.